Vacatures

Het HVE is altijd geïnteresseerd in nieuw talent. Ook als er niet direct plaats is in jouw stemgroep, nodigen we je daarom van harte uit auditie te doen. We zoeken vooral zangers die graag een gevarieerd repertoire zingen (van oud tot hedendaags) en zich voor langere tijd aan het HVE willen verbinden. Daarnaast zijn er incidenteel tijdelijke vacatures, bijvoorbeeld om onze vaste leden voor één project te vervangen of als het koor voor een specifiek project moet worden uitgebreid.

Wij repeteren op woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur in het Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6 te Amsterdam. Bovendien zijn er per jaar gemiddeld twee tot drie repetitiedagen. Deze dagen vallen op een zaterdag of op een zondag.

Vacatures

Tevens is ons koor op zoek naar nieuwe zangers bij alten, tenoren, en bassen die vast lid van het Hollands Vocaal Ensemble willen worden. Wij beginnen op 14 september op een nieuw project en houden open repetities op de volgende data:

  • 14 september
  • 21 september
  • 28 september
  • 5 oktober
  • 12 oktober

Deelname

Een auditie duurt ongeveer 20 minuten en wordt afgenomen door de dirigent, in het bijzijn van de voorzitter en een koorlid. Tijdens de auditie vragen we je een stuk te zingen dat je goed kent. Verder komen aan bod: stembereik, stemklank, vaardigheid in het van blad lezen, toongeheugen, ritmegevoel en algemene muzikaliteit.

Na een geslaagde auditie, word je eerst op proef aangenomen. Zo kunnen we van beide kanten kijken of het bevalt. Is er geen vacature, dan kunnen we je op een wachtlijst zetten en nemen we contact met je op zodra er een plaats vrijkomt.

Leden betaal een contributie per jaar. Projectzangers betalen een contributie pro rata op basis van projectlengte.

Als je een auditie wilt afspreken of een keer een repetitie wilt bijwonen, kun je een email sturen naar info@hollandsvocaalensemble.nl.