Zing Mee

Over ons

Het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam is een ambitieus en energiek kamerkoor olv Paula Torres Ayala voor amateurzangers dat bijzondere programma’s op hoog niveau uitvoert. Het koor voert gemiddeld twee programma’s per jaar uit. Het repertoire omvat werken uit alle mogelijke stijlperiodes met bekende werken en minder bekende composities.

Wie zoeken we?

Het HVE is altijd geïnteresseerd in nieuw leden. Ook als er niet direct plaats is in jouw stemgroep, nodigen we je daarom van harte uit auditie te doen. We zoeken vooral ambitieuze amateur zangers die graag een gevarieerd repertoire zingen (van oud tot hedendaags) en zich voor langere tijd aan het HVE willen verbinden. Daarnaast zijn er incidenteel tijdelijke vacatures, bijvoorbeeld om onze vaste leden voor één project te vervangen of als het koor voor een specifiek project moet worden uitgebreid.

Repetities

Wij repeteren op woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur in de Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6 te Amsterdam (gratis parkeren). Bovendien zijn er per jaar gemiddeld twee repetitiedagen. Deze dagen vallen op een zaterdag of op een zondag.

Open Repetities

Tevens is ons koor op zoek naar nieuwe zangers bij alle stemgroepen, vooral bij de sopranen, tenoren, en bassen.

Wij nodigen je uit mee te zingen in ons volgende concert in Amsterdam. Neem maar contact op als je belangstelling heb!

Deelname

Nieuwe zangers kunnen eerst een paar repetities bijwonen en daarna auditie doen. Na een geslaagde auditie, word je eerst voor één project op proef aangenomen. Zo kunnen we van beide kanten kijken of het bevalt.

Leden betalen een contributie per jaar. Projectzangers betalen een contributie pro rata op basis van projectlengte.

Contact

Als je een auditie wilt afspreken of een keer een repetitie wilt bijwonen, kun je een email sturen naar info@hollandsvocaalensemble.nl. Wij hopen je straks te zien!